บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดอย่างเป็นทางการ และอยู่ในกลุ่มบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจยานยนต์ในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เราจึงมองหาผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


1. ผู้จัดการสาขา (1 อัตรา)

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการบริหารโชว์รูมรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2. ผู้จัดการศูนย์บริการ (1 อัตรา)

วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

มีประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์บริการรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้จัดการฝ่ายขาย (1 อัตรา)

วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการขายรถยนต์

4. ที่ปรึกษาการขาย (หลายอัตรา)

วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ช่างยนต์ (หลายอัตรา)

วุฒิ ปวช./ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์

หากมีประสบการณ์ช่างยนต์ศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่อะไหล่ (1 อัตรา)

วุฒิ ปวช./ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่รับรถ (2 อัตรา)

วุฒิ ปวช./ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า

หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ลูกค้าสัมพันธ์ (1 อัตรา)

วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า

9. เจ้าหน้าที่เคลม (1 อัตรา)

วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี


ติดต่อ : คุณศุภณัฐ ว่องวิทวัส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. : 0-2476-5555

Email : suppanatw@simedarby.co.th